Annelund´s Bigård - ekologisk bivaxsalva
Lammlåda från ekologiks uppfödning i

Lammlåda från ekologiks uppfödning i


Vi är en liten gård belägen i Näshulta, Södermanland. Vi har en småskalig ekologisk uppfödning av allmogefår och nötdjur. Alla våra djur går på bete i stora natursköna hagar. Våra nötdjur får tre till fyra härliga år innan vi måste förnya flocken. Vi har inte fler djur i vår besättning än att vi kan behandla dem som enskilda individer. Vi säljer köttlådor av nöt eller lamm i slutet av oktober varje år.  Vi har i år sparat 8 lamm som kommer att slaktas till påsk.    

En lammlåda kan beställas med olika styckningsalternativ, traditionell styckning eller färsstyckning, lådan ligger på ca 15-17 och kostar mellan  2.500kr-3000kr med reservation då lammen har olika vikt.

En nötlåda väger 25-30kg och består då av 50% köttfärs och 50% styckdetaljer. Priset per kg är 139kr. Vill man ha  köttet inte vacuumpaketerat tillkommer 13kr kg.    


För mer info, lägg ett mejl med din adress och vi kan skicka ut en broschyr med uppgifter annelundsbigard@telia.com


100 SEK